Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print/ Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2

Zinc White Lard, 2020
91x126cm / Giclée Print / Luster 290 gm2


BACK TO TOP
Zinc White Lard
09.04 - 03.05.2020 / Canceled / postponed due to COVID-19

Galleri Sol
Bornholm, Denmark
Curated by Sofie Amalie Andersen

Download exhibition catalog Draft / PDF
Download exhibition poster / PDF

Download Teleprompter Script 1 / PDF
Download Teleprompter Script 2 / PDF


Press release: 

Whether we are stockbrokers, art critics, refugees or presidents, the manuscript always shapes how the role is performed”.
– Kjetil Roed, Kunsten og livet

A prompter is one that whispers.

Since the invention of modern theatre, actors world wide have benefited from prompters. Discretely placed next to the stage, they can with a few hasty words lead the players back on track when the otherwise memorised text disappears, and by that make the actors appear flawless and compelling. Even though human prompters by now are being replaced by digital tools – so called “teleprompters” that projects a scrolling text onto a see through surface – the demand is still the same. As audience, we wish to be deceived – and not be reminded that the actors on stage basically are acting out a manuscript in front of us.

The artist Lars Nordby has recently visited a number of great theaters in Europe. With his camera he has spent the last couple of minutes before the curtain is pulled together with the actors. With these photographs Nordby portrays the theatre as it looks from the back side. Neither the accurate sentences learned by heart, the choreographed movements or the perfect lighting is in focus; the fragility behind the layers of the white makeup mixture of zinc, vermillion and grease is what has captured the attention of the artist. With his portraits of the human scenes acted out behind the stage, Nordby here highlights some of the dim solemnity lying right behind the spotlight.

Also outside the walls of the theatre we are constantly faced with acting. Changed media reality places higher demands on our abilities to portray ourselves as succesfull individuals, and we expect to see opinion leaders, debaters and politicians act confidently in the spotlight of the media. Spokespersons must be able to ‘deliver’ speeches that they mostly haven’t written themselves in a trustworthy manner in front of a public – the audience – who are ready to judge their performance. In the exhibition space Nordby lets teleprompter-texts with good advice on how to obtain a persuasive behaviour scroll before our eyes. He asks us questions about what the actors are really doing, when they trough layers of theatre makeup and rehearsed lines brush their clothes, prepare their smile and step onto the stage? How are we affected by the well prepared speeches and directed gazes? And to what extend are we, the audience, a part of the act ourselves?
- Sofie Amalie Andersen 

/ / 

Hvad enten vi nu er børsmæglere, kunstkritikere, flygtninge eller præsidenter, er det altid manus som giver form til hvordan rollen fremføres”.
– Kjetil Roed, Kunsten og livet


En sufflør er én, der hvisker.

Siden opfindelsen af det moderne teater har skuespillere verden over haft gavn af sufflører. Diskret fra siden af scenen kan de, med få, hastige ord, lede aktørerne tilbage på sporet, når en ellers memoreret tekst forsvinder fra nethinden, og dermed hjælpe skuespilleren med at fremtræde fejlfrit og overbevisende i sin rolle. Selvom sufflører nu i stigende grad bliver erstattet af digitale hjælpemidler – såkaldte telepromptere, der projicerer en rullende tekst op på gennemsigtigt glas – er efterspørgslen den samme. Som publikum ønsker vi at bedrages til fulde – og ikke blive mindet om, at skuespillerne på scenen i bund og grund blot fremfører et manuskript foran os.

Kunstneren Lars Nordby har for nyligt besøgt en række store teatre i Europa, hvor han med et kamera har befundet sig sammen med skuespillerne i de allersidste minutter, før tæppet trækkes. Nordby skildrer med sine fotografier teatret, som det ser ud fra bagsiden. Det er ikke nøjagtigt indlærte sætninger, koreograferede bevægelser eller perfekt lyssætning, der er i fokus; tværtimod er det sårbarheden bag lagene af den hvide sminkeblanding af zink-, cinnober- og fedt, der har fanget kunstnerens opmærksomhed. Med sine fotografier af de menneskelige scener der udspiller sig bag scenen, belyser Nordby noget af den skyggefulde alvor, der befinder sig lige under spotlyset.

Også udenfor teaterets vægge bliver vi konstant stillet ansigt til ansigt med skuespillet. En ændret medievirkelighed stiller højere krav til vores evner til at fremstille os selv som succesfulde individer, og vi forventer at se meningsdannere, debattører og politikere optræde selvsikkert i mediernes rampelys. Talspersoner må være i stand til at ‘levere’ taler, som de oftest ikke har skrevet selv, på troværdig vis overfor en offentlighed – publikum – som står klar til at dømme deres præstation. I udstillingsrummet lader Nordby teleprompter-tekster, med gode råd om hvordan man leverer en overbevisende optræden, rulle forbi vores øjne. Han stiller os spørgsmål om, hvad skuespillerne egentlig gør, når de igennem lag af teatersminke og indøvede replikker, retter på tøjet, lægger ansigtet i de rette folder og træder ud på scenen? Hvordan påvirkes vi af de indøvede taler og instruerede blikretninger? Og i hvor høj grad er vi, publikum, egentlig selv en del af akten?
- Sofie Amalie Andersen

/ / 


Exhibition supported by NBK / Norske Billedkunstnere, Arts Council Norway, and the Danish Arts Foundation: